Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Alati za nastavu prirodnih nauka

Prirodne nauke su nauke koje se bave živom i neživom prirodom, opisuju i pokušavaju ih objasniti. Alati koji su navedeni u sekciji „Alati za nastavu prirodnih nauka“ pružaju nastavnicima/ama kvalitetan edukativni materijal, odličan za pripremu i provođenje interaktivnih nastavnih časova, kao i rješenje u situaciji kada nastavnik/ca želi vizualno prikazati određeni sadržaj, a da za to nema mogućnost u razredu. Korištenjem jednog ili više ponuđenih online alata, koji se mogu primjeniti prilikom učenja na daljinu i/ili tokom klasične nastave, učenicima/ama se omogućava interaktivno učenje, vizualizacija zadataka, prirodnih pojava, eskperimenata, laboratorijskog okruženja, kao i razvijanje digitalnih kompetencija.

5 Članaka