Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Anketa, kviz i slagalica

U sekciji „Anketa, kviz, slagalica“ se nalaze jednostavni, intuitivni i pristupačni online alati čije korištenje nastavnicima/ama omogućava prikupljanje povratnih informacija od učenika/ca, motivaciju i poticaj učenika/ca u procesu učenja, dokumentovanje napretka učenika/ca, kao i procjenu znanja s rezultatima u stvarnom vremenu. Nastavnici/e veoma brzo mogu izraditi kvizove, ankete ili slagalice koje mogu koristiti za vrijeme nastavnog časa i/ili kao resurs za domaću zadaću.

6 Članaka