Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Digitalni materijali

Među alatima za izradu interaktivnih digitalnih materijala se mogu pronaći neki od programa za izradu prezentacija, obradu slike, zvuka ili videozapisa. Alati za izradu digitalnih materijala se mogu primjeniti u nastavi različitih predmetnih područja budući da se mogu koristiti kao prezentacijski alati, za prikaz interaktivnih video zapisa, lente vremena, upitnika, kao i brojnih drugih interaktivnih digitalnih sadržaja. Izrada i korištenje interaktivnog digitalnog sadržaja, pri učenju na daljinu i/ili pri klasičnoj nastavi doprinosi poticaju motivacije i angažmana učenika/ca da riješe zadatke na zabavan i interaktivan način.

6 Članaka

Loom

Kizoa

Canva

Prezi