Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Interaktivni alati

Sekcija interkativni sadržaj predstavlja alate koji omogućavaju planiranje, realizaciju i vrednovanje nastavnog procesa kombinirajući angažman učenika/ca u realnom i/ili odgođenom vremenu. Dodatno, ovi alati omogućavaju interakciju između učenika/ca jednog ili više odjeljenja u realnom vremenu, povratnu informaciju o sadržaju, radu i angažmanu i napretku učenika/ca. Nema recepta koji od navedenih alata ćete koristiti jer to isključivo zavisi od ishoda učenja, Vaših preferencija u pogledu lakoće korištenja alata, Vaših ideja kako određeni sadržaj treba realizirati sa maksimalnim učešćem učenika/ca.

10 Članaka

Slido

Wizer