Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Dokumenti

 • PISA (2 Članka)

  PISA (Programme for International Student Assessment) je međunarodno istraživanje i predstavlja procjenu znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke pismenosti, matematičke pismenosti i pismenosti iz prirodnih nauka. Najveće je obrazovno istraživanje na svijetu u kojem je do sada učestvovalo više od milion učenika. Osnovni ciljevi PISA istraživanja usmjereni su na obrazovnu politiku. PISA nema fokus na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, već na sposobnostima učenika da primijene usvojena znanja i vještine u životnim situacijama.
  Značenje akronima PISA: Programme for International Student Assessment – Međunarodno istraživanje procjene znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika

  Cilj istraživanja je ispitati u kojoj su mjeri učenici, nakon završenog obveznog obrazovanja, pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učestvovanje u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima koji utiču na postignuća učenika i pruža indikatore trenda.

  Uzorak istraživanja čini reprezentativni uzorak petnaestogodišnjih učenika.

  Razdoblje provedbe istraživanja: PISA istraživanje u našoj državi prvi put je provedeno 2018. godine, a sljedeći ciklus istraživanja planiran je za 2021.

  Nositelji istraživanja: PISA se provodi svake treće godine pod pokroviteljstvom Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a u saradnji s međunarodnim konzorcijem institucija i zemljama učesnicama.

  PISA istraživanje u Bosni i Hercegovini priprema i provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji s obrazovnim vlastima.

 • Pravilnici (3 Članka)
 • Smjernice za inkluzivni odgoj i obrazovanje (1 Članak)
 • Standardi učeničkih postignuća (1 Članak)
 • TIMSS (2 Članka)

  TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je međunarodno istraživanje koje omogućuje praćenje postignuća u matematici i prirodnim naukama u globalnom kontekstu i pomaže zemljama širom svijeta donositi odluke zasnovane na dokazima za poboljšanje obrazovnih postignuća. TIMSS istraživanje provodi se svake četvrte godine, a u ciklusu TIMSS 2019 sudjeluje više od 60 zemalja svijeta! U istraživanju TIMSS 2019 planirano je učestvovanje 6000 učenika četvrtog razreda iz 178 osnovnih škola Bosne i Hercegovine!
  Značenje akronima TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study – Međunarodno istraživanje postignuća učenika i poučavanja u matematici i prirodnim naukama.

  Cilj istraživanja je prikupljanje i analiza podataka o postignućima učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka, kao i podataka o obrazovnom i porodičnom kontekstu u kojem učenici uče.

  Uzorak istraživanja čini reprezentativni uzorak učenika četvrtog razreda zajedno s njihovim roditeljima, učiteljima i ravnateljima osnovnih škola.

  Razdoblje provedbe istraživanja: TIMSS 2019 istraživanje provodit će se u školama u periodu od 21.5. do 13.06.2019. godine.

  Nositelji istraživanja: Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) u saradnji s Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu predvodi TIMSS istraživanje.

  TIMSS istraživanje u Bosni i Hercegovini priprema i provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji s obrazovnim vlastima.

 • Zajednička jezgra definisana na ishodima učenja u BiH (1 Članak)
 • Zajednička jezgra NPP (14 Članaka)

  Publikacije iz kategorije “Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana ishodima učenja”

Nema članaka.