Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Komunikacija i kolaboracija

Na uspješnost nastavnog procesa kako u tradicionalnom, tako i u virtualnom okruženju uveliku utiče nivo i način društvene interakcije između učenika/ca i nastavnika/ca, odnosno učenika/ca međusobno. Prilikom pripreme i realizacije procesa učenja na daljinu, posebnu pažnju treba posvetiti osmišljavanju komunikacijskih procesa, te odabiru komunikacijskih i kolaborativnih alata u nastavi. Ovdje možete pronaći online komunikacijske i kolaborativne alate koji pri učenju na daljinu učenicima/ama omogućavaju: sticanje osjećaja pripadnosti grupi, pomoć i podršku pri svladavanju gradiva te povratnu informaciju o svom uspjehu. Sve to pozitivno utječe na motivaciju učenika/ca, pa tako i na njihovo daljnje aktivno učešće u obrazovnom procesu.

10 Članaka

Skype

Slack

Zoom