Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Obrazovne platforme

Obrazovne platforme za učenje na daljinu su budućnost obrazovanja. One nude priliku ne samo da učimo, već i da podučavamo. Možemo ih koristiti za formalno i neformalno obrazovanje, posao i zabavu. U potpunosti modernizovana učionica otvorena je 24h dnevno, što omogućava najefikasnije moguće iskorištavanje vremena. Multimedijalnost i interaktivnost tek su neke od prednosti obrazovnih platformi za učenje na daljinu. Svi elementi koje tradicionalni vid nastave obuhvata implementirani su u obrazovne platforme, što omogućava mnogo beneficija. Korisnici/e sami/e biraju kada i kako će pristupiti platformi budući da imaju stalan pristup materijalima i nastavi. Takođe, jedan od najvažnijih elemenata koje pružaju ovakve platforme jeste izvještavanje tj. uvid u sve ocjene polaznika/ca, kao i njihove radove, napredak i aktivnosti na samom kursu.

5 Članaka

IDroo