Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je međunarodno istraživanje koje omogućuje praćenje postignuća u matematici i prirodnim naukama u globalnom kontekstu i pomaže zemljama širom svijeta donositi odluke zasnovane na dokazima za poboljšanje obrazovnih postignuća. TIMSS istraživanje provodi se svake četvrte godine, a u ciklusu TIMSS 2019 sudjeluje više od 60 zemalja svijeta! U istraživanju TIMSS 2019 planirano je učestvovanje 6000 učenika četvrtog razreda iz 178 osnovnih škola Bosne i Hercegovine!
Značenje akronima TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study – Međunarodno istraživanje postignuća učenika i poučavanja u matematici i prirodnim naukama.

Cilj istraživanja je prikupljanje i analiza podataka o postignućima učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka, kao i podataka o obrazovnom i porodičnom kontekstu u kojem učenici uče.

Uzorak istraživanja čini reprezentativni uzorak učenika četvrtog razreda zajedno s njihovim roditeljima, učiteljima i ravnateljima osnovnih škola.

Razdoblje provedbe istraživanja: TIMSS 2019 istraživanje provodit će se u školama u periodu od 21.5. do 13.06.2019. godine.

Nositelji istraživanja: Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) u saradnji s Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu predvodi TIMSS istraživanje.

TIMSS istraživanje u Bosni i Hercegovini priprema i provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji s obrazovnim vlastima.

2 Članka