Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Inkluzivna praksa – Koristi od domaćih životinja

Ime i prezimeFatima Muminović
ŠkolaJU OŠ “Pasci” Tuzla
PozicijaNastavnica razredne nastave
Opći podaci
Naziv prakseInkluzivna praksa – Koristi od domaćih životinja
Vrsta prakseNastavna priprema i radni materijal
PolazišteNastavni plan i program
SažetakNa času nastavnog predmeta Moja okoline održana je nastavna jedinica “Koristi od domaćih životinja”. Učenici/ce su radili/e u nekoliko grupa. Svi zadaci su bili različiti. Zadaci su prilagođeni po grupama tj. učenicima/ama koji/e su bili/e u određenoj grupi.
Oblast/uzrastDomaće i divlje životinje/IV razred
Ciljevi i zadaciObrazovni
Usvojiti nova znanja o domaćim životinjama, objasniti način gajenja životinja i koristi koju čovjek ima od domaćih životinja i njihovu uzajamnu povezanost;
Odgojni
Stvoriti ugodno razredno okruženje, koje će poticati učenike/ce na istraživanje okoline i životinjskog svijeta. Doprinijeti razvoju samopouzdanja učenika/ca i sigurnosti u vlastite snage i sposobnosti.
Funkcionalni
Poticati razvitak sposobnosti promatranja, bilježenja, opisivanja, zaključivanja i primjenjivanja znanja u praksi,razvoj sposobnosti analiziranja i uopćavanja, redovno pratiti i bilježiti promjene na životinjama u različita godišnja doba.
Ishodi učenjaUčenici/e objašnjavaju način gajenja i koristi od domaćih životinja;
Učenici/e znaju osnovne karakteristike domaćih životinja;
Učenici/e znaju podjelu na krupne i sitne domaće životinje
Učenici/e znaju navesti karakteristike mladunčadi domaćih životinja
Učenici/e znaju da uzgoj domaćih životinja može biti nomadski i stajsk
Učenici/e znaju o uzajamnoj zavisnost ljudi, biljaka i životinja – razumiju i objašnjavaju lance ishrane.
Učenici/e prikupljaju podatke, posmatraju i zaključuju.
Učenici/e iskazuju pozitivne karakteristike o domaćim životinjama.
Učenici/e iskazuju pozitivan stav prema proizvođačima hrane (mesa i mesnih prerađevina), te shvataju težinu posla koja ishodi isto.
Korelacija među predmetimaLikovna kultura : kruženje i lijepljenje životinja
Muzička kultura: pjesmice, brojalice, kompozicije u kojima su motiv životinje mogu poslužiti kao motivacija
Bosanski jezik i književnost: čitanje tekstova o životinjama
Tjelesni i zdravstveni odgoj: imitativne igre sa elekentima kretanja
Literaturahttps://www.facebook.com/papermagicreny

Je li ovaj članak bio od pomoći?

2
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *