Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Iskustva i mogućnosti u radu sa učenicima/ama sa cerebralnom paralizom

Ime i prezime/pozicijaŠahdanović Melisa, pedagogica škole
Mulahalilović Hava, nastavnica razredne nastave
Mehanović Adila, nastavnica razredne nastave
Hasić Taliba, nastavnica razredne nastave
ŠkolaJavna ustanova Osnovna škola”Musa Ćazim Ćatić” Zelinja Donja Gradačac
Opšti podaci
Naziv prakseIskustva i mogućnosti u radu sa učenicima/ama sa cerebralnom paralizom
Vrsta prakseStručni rad
Oblast/uzrastIndividualni rad sa učenikom, te nastava Tjelesnog i zdravstvenog odgoja i odgojni rad u odjeljenskoj zajednici/V razred – uzrast od 10 godina
SažetakSvjesni činjenice da je učenicima/ama sa cerebralnom paralizom neophodan prilagođen pristup i podrška tokom izvršenja zadataka redovne nastave odlučile smo se da kroz ovaj rad predstavimo naša dosadašnja iskustva u radu i zajedničkom savladavanju zadataka sa učenikom.
Iz dostupne stručne literature i dosadašnjeg, višegodišnjeg iskustva u radu, znamo da je obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju, pa tako i cerebralnom paralizom, moguće kroz proces inkluzije i prilagođavanja svih aktera odgojno- obrazovne ustanove. Pored prilagođavanja arhitektonskih barijera potrebna je i senzitivnost, trud i kontinuirano stručno usavršavanje kako bi profesionalno izvršili svoj zadatak.
Školski Inkluzivni tim je izradio prilagođen program rada za učenika u odnosu na njegove individualne specifičnosti i porodično okruženje. Cilj nam je jasan- postići realistično najbolje rezultate u radu i razvoju učeničkih očuvanih sposobnosti i vještina.
Polazište za realizaciju prakseKao odgojno obrazovna ustanova , cijeneći viziju i misiju naše škole: “Odgoj i obrazovanje sretnog i uspješnog učenika/ce koji/a se razvija uz poticaj nastavnika/ca i podršku roditelja”, posebno smo senzibilizirani za ovo važno pitanje, pronalaženje rješenja i dobivanje odgovora o odgojno- obrazovnoj podršci djeci s teškoćama u razvoju i inkluziji. Kvalitetno obrazovanje jedno je od prioritetnih područja brojnih međunarodnih i nacionalnih dokumenata. Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom ističu da osobe s invaliditetom imaju pravo na dobivanje pomoći, unutar odgojno-obrazovnog sistema, kako bi se olakšalo njihovo obrazovanje. Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva da su škole dužne osigurati kvalitetno obrazovanje svim svojim učenicima/ama, bez obzira na njihove različite mogućnosti. Svrha ovog rada je edukacija nastavnog osoblja o mogućnostima rada sa učenicima/ama sa cerebralnom paralizom koji/e pohađaju redovne osnovne škole, te pružanje praktičnih savjeta iz našeg iskustva. Kroz rad smo pokazale praktične primjere individualnih tehnika rada i mogućnosti prilagođavanja nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Kao što je i navedeno u radu, cilj je višestruk-jačanje učeničkog samopouzdanja u svakodnevnim aktivnostima, te postizanje samostalnosti i nezavisnosti u što većoj mjeri kako bi se kod učenika/ce razvio osjećaj samopoštovanja i mogućnost daljeg školovanja.
Svjesni smo činjenice da ne postoje isti učenici/e, niti isti prilagođeni programi rada. Ipak smatramo da naš rad može doprinijeti daljem jačanju nastavničkih kompetencija u svrhu nadogradnje vlastitih potencijala u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju.
Cilj prakseCilj ovog rada je prikazati mogućnosti prilagođenog rada sa učenikom/com sa dijagnozom cerebralne paralize (hemipareza) u redovnoj nastavi, kao i načine rada u individualnim tretmanima cijeneći specifičnosti učenika/ce kao individue.
Rezultati prakse-Poboljšana funkcionalna pokretljivost, osobito u upotrebi desne ruke koju učenik/ca slabije koristi u svakodnevnim aktivnostima
-Unaprijeđena taktilna percepcija
-Evidentirana veća samostalnost učenika/ce i samopouzdanje u svakodnevnim aktivnostima
ReferenecePraksa je poslana na konkurs za najbolje stručne radove Fondacije Formost.
LiteraturaNavedena u dokumentu Rada.
O praksi

Je li ovaj članak bio od pomoći?

0
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *