Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Iskustva u realizaciji online nastave u osnovnim školama na područiju grada Gradačac

Ime i prezimeŠahdanović Melisa
Bašić Mirsada
Bijedić Lejla
Smajlović Alma
Ganibegović Sadeta
Mehinović Alma
Ibranović Selmira
Đulić Hasnija
PozicijaPedagogice u osnovnim školama
GradGradačac, Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina
Opšti podaci
Naziv prakseIskustva u realizaciji online nastave u osnovnim školama na područiju grada Gradačac
Vrsta prakseAkciono istraživanje
TemaOnline nastava
SažetakCilj akcionog istraživanja čiji su uzorak bili nastavnici/e razredne i predmetne nastave koji/e rade u osnovnim školama grada Gradačac je analiza efekata online nastave (nastava na daljinu) koja se realizovala usljed pandemije COVID-19, u periodu od marta 2020. do kraja nastavne godine.
Rezultati ovog istraživanja će poslužit kao osnova za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada u školama iz ugla nastavnika/ce, te donošenje mjera koje bi unaprijedile položaj nastavnika/ca.
Online nastava je podrazumijevala aktivnost nastavnika/ca, učenika/ca, te angažman roditelja, kao i svih drugih aktera odgojno-obrazovnog rada. Nastavnici/e su se susreli/e sa digitalnim tehnologijama i materijalima o kojima su uglavnom imali malo saznanja.
Obzirom na okolnosti pandemije, ograničene mogućnosti kretanja i komunikacije, kao i skromnu materijalno-tehničku opremljenost, nastavnici/e su pokazali/e visok stepen odgovornosti, predanosti i kreativnosti u realizaciji Nastavnog plana i programa i pružanja pomoći i podrške svim učenicima/ama.
Međutim, činjenica je da se struka razilazi oko efekata primjene online nastave. Stoga je osnovni problem ovog rada ispitati stavove nastavnika/ca osnovnih škola grada Gradačac o online nastavi, te dati smjernice za unaprijeđenje budućeg rada.
Polazište za realizaciju praksePojavom Corona virusa, te premiještanjem odgojno-obrazovnog rada u virtualno okruženje, sve više se govori o primjeni digitalnih tehnologija u nastavnom radu i nužnosti primjene istih. Važno je da se napomene da online nastava nije i ne bi se smjela smatrati kao nastavnikova uputa učenicima/ama, da na nekoj od stranica udžbenika pročitaju tekst i urade zadatke za domaću zadaću. Online nastava zahtijeva mnogo složeniju pripremu i metodičku realizaciju koja direktno učenike/ce usmjerava prema ishodima učenja, te podrazumijeva da je kompletan sistem odgoja i obrazovanja baziran na interakciji učenika-nastavnika na online nastavnoj plaformi u realnom vremenu. Osnovni princip online nastave je da sadržaj i učenje moraju biti dostupni svim učenicima/ama, bez obzira na uvijete koje imaju kod kuće. Proučavanje efekata online nastave u kontekstu realizacije ovog vida odgojno-obrazovnog rada, u doba pandemije Corona virusa, treba da osvijetli i da doprinese razumijevanju samog problema savremenog obrazovanja, te njegovog utjecaja na unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada u budućem periodu.
Cilj prakseCilj ovog rada je bio istražiti, kritički analizirati, utvrditi i interpretirati stavove nastavnika/ca osnovnih škola grada Gradačac o efektima realizacije nastave na daljinu koju smo realizovali u periodu od marta do juna 2020. godine, te davanja smjernica za unaprijeđenje odgojno- obrazovnog rada.
ReferencaPraksa je poslana na konkurs za najbolje stručne radove Fondacije Formost.
LiteraturaMužić, V., Metodologija pedagoškog istraživanja, Zagreb, 1972.g.
Vukasović, A. ,Pedagogija, Hrvatski katolički zbor “Mi”, Zagreb, 1999.g.
Online nastava: Nositi se sa izazovima, Ivanek i.,Abadžić E., Bajraktarević J., 2020.g.
www.mreža-mira.net
www.hr.wikipedia.org
www.pcskolarac.info
www.skolegijum.ba
www.skolskiportal.hr
O praksi

Je li ovaj članak bio od pomoći?

1
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *