Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Kako doprinijeti osvještavanju populacije srednjoškolaca Tuzlanskog kantona o štetnosti konzumacije nargile?

Pušenje nargile je postala veoma popularna društvena aktivnost posljednjih godina.

Sastav nargile…?

Osnovni sastav nargile je  duhan, zato je treba zabraniti maloljetnim licima, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, čime bi se djelimično smanjile zdravstvene štete kod mladih.

Istraživanja pokazuju…

Dosadašnja istraživanja pokazuju štetni utjecaj nargile po zdravlje ljudi, a najviše na pluća i mozak, pogotovo ako se uzima često ili redovno. Zdravstvene štete proizlaze iz toksičnih efekata dima tamnog duhana i karbon-monoksida, koji je prisutan kod pušenja nargile u značajno većoj količini od one koja se apsorbira pušenjem obične cigarete.

Koje su posljedice konzumacije nargile među mladima?

Posljedice konzumacije nargile se  javljaju u vidu alergijske reakcije i/ili upalnog stanja pluća koji se manifestuju povišenom temperaturom, otežanim disanjem (dispnoa), kašljanjem, malaksalošću, gubitkom apetita i sl. Krajnji rezultat dugotrajne upotrebe nargile može biti hronični bronhitis ili ponavljane upale pluća uz neminovni gubitak imuniteta, što je odlična “podloga” za različite mikroorganizme, a posebno bacil tuberkuloze.

Nastavno osoblje srednjih škola Tuzlanskog kantona je prepoznalo postojanje ovog problema među maloljetnim učenicima koji pohađaju redovan nastavni procesi i aktivno daju doprinos u osvještavanju učenika o štetnosti konzumacije nargile.

Kako profesori/ce Tuzlanskog kantona doprinose osvještavanju učenika o štetnosti konzumacije nargile?

Predstavnici (profesori/ce i pedagozi/gice) iz pet srednjih škola Tuzlanskog kantona (JU Mješovita srednja škola Živinice, JU MS Ekonomsko hemijska škola Lukavac, JU MS Elektro mašinska škola Lukavac, JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla i JU MS Elektro tehnička škola Tuzla) u saradnji sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla i Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona sprovode projekat „Štetni uticaj konzumacije nargile na psiho fizičko zdravlje učenika“.

U periodu trajanja projekta, novembar 2018 – mart 2019. godine, učenici i profesori srednjih škola Tuzlanskog kantona, partneri u projektu, će primjenom metode projektne nastave sprovode aktivnosti za koje se očekuje da će doprinjeti prevenciji rizičnih ponašanja zloupotrebe duhana i duhanskih proizvoda među populacijom srednjoškolaca Tuzlanskog kantona. Podršku u realizaciji aktivnosti školama će dati Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole Tuzla i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u oblastima svoje primarne djelatnosti.

Inicijativa…Kako je nastala?

Realizacija projekta „Štetni uticaj konzumacije nargile na psiho fizičko zdravlje učenika“ je nastavak inicijative koju su učenici/e zajedno sa profesorima/cama JU Mješovite srednje škole Živinice provodili tokom školske 2017/18. godine. U okviru projekta „Škola za sve“ koji sprovodi MIOS Tuzla, profesorice JU Mješovite srednje škole Živinice su prisustvovale edukaciji na temu „Projektna nastava“. Nakon edukacije, uz finansijsku podršku MIOS-a Tuzla, profesorice su metodu projektne nastave primjenile u školi. Tema koju su zajedno sa učenicima izabrale: „Nargila prija, al organizam lagano ubija“, je alartmantno angažirala sve uposlenik/ce škole. Učenici su kreirali i izradili promotivni materijal (letke, plakate i edukativni video) koji je korišten tokom edukativnih radionica o štetnosti konzumacije nargile za učenike i roditelje prvih razreda JU Mješovite srednje škole Živinice. Praksa primjene metode projektne nastave u okviru koje se realizira edukacija učenika i roditelja o štetnosti konzumacije nargile je uvrštena u godišnji plan rada škole za sve dolazeće generacije učenika.

Aktivnosti koje su realizirane kroz primjenu metode projektne nastave su rezultirale velikim interesom unutar škole: od strane roditelja, ostalih učenika/ca ali i kolega iz drugih srednjih škola koji se suočavaju sa istim izazovom, tj. škola koje su partneri ovog projekta „Štetni uticaj konzumacije nargile na psiho fizičko zdravlje učenika“.  K       učenik

Tok aktivnosti…

Profesori/ce i pedagozi/gice uključeni/e u projekat „Štetni uticaj konzumacije nargile na psiho fizičko zdravlje učenika“ su u prostorijama MIOS trening centra tokom mjeseca decembra 2018. godine prisustvovali edukaciji na temu: Projektna nastava. Nakon edukacije, zajedno sa učenicima, po modelu aktivnost koje su predhodno sprovele profesorice JU Mješovite srednje škole Živinice, su kreirali plan primjene metode projektne nastave koji se tematski fokusira na doprinos u osvještavanju učenika o štetnosti konzumacije nargile.

Učenici/e JU Mješovite srednje škole Živinice  su posjetili/e škole, partnere projekta, i svojim vršnjacima prezentirali aktivnosti, rezultate istraživanja koje su sproveli kao i edukativni video o štetnosti konzumacije nargile. Nakon prezentacije su imali priliku da aktivno diskutuju, razmjenjuju iskustva kao i da generišu ideje o aktivnostima koje bi mogli sprovesti.

Kroz dalji tok aktivnosti, učenici/e i profesori/ce srednjih škola uključeni u projekat će provesti istraživanje o prisutnosti konzumacije nargile na užem geografskom područiju škole koje pohađaju, zatim dalje prikupljati potrebne informacije kroz susrete sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i CROPS centra u Smolućoj . Od prikupljenih podataka i rezultata istraživanja, učenici će kreirati materijale koje će koristiti tokom vršnjačke edukacije učenika kao i roditelja učenika prvih razreda svojih škola.

Čemu dodatno doprinosi realizacija aktivnosti ?

Realizacija aktivnosti projekta „Štetni uticaj konzumacije nargile na psiho fizičko zdravlje učenika“ dodatno doprinosi ostvarenju 3 i 4. globalnog cilja održivog razvoja do 2030. godine. Sve aktivnosti projekta su temeljene i realiziraju se prvenstveno s ciljem doprinosa u osvještavanju učenika o štetnosti konzumacije nargile na njihovo zdravlje, kao i s ciljem zajedničkog učenja i uvođenja inovativnih nastavih metoda u nastavni proces koje omogućavaju učenicima sticanje kometencija neophodnih za budući život.

Treći cilj, zdravlje i blagostanje, za cilj ima osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija. Osiguranje zdravog života i promovisanje dobrobiti za sve ljude, svih uzrasta bitno je za održivi razvoj. Četvrti cilj, kvalitetno obrazovanje, za cilj ima osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja. Kvalitetno obrazovanje je temelj za poboljšanje života ljudi i održivi razvoj.

Projekat je u okviru programa Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti finansijski podržan od strane Udruženja za prevenciju ovisnosti „NARKO – NE“. Dodatno, realizacija projekta je podržana od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlasnkog kantona.

Je li ovaj članak bio od pomoći?

0
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *