Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Kako pristupiti osobama sa teškoćama u razvoju (tjelesna oštećenja, oštećenje vida, intelektualna oštećenja , autizam)

Ime i prezime/zvanjeLejla Arnautović, defektolog-logoped
Mr.sc. Fata Zilić, defektolog-oligofrenolog
Amra Čehović, defektolog-somatoped
Adela Smajić, edukator-rehabilitator
Hermina Sinanović, defektolog-logoped
UdruženjeUdruženje diplomiranih defektologa Tuzlanskog kantona “Cognita”
PozicijaČlanice Upravnog odbora
Opšti podaci
Naziv prakseKako pristupiti osobama sa teškoćama u razvoju (tjelesna oštećenja, oštećenje vida, intelektualna oštećenja , autizam)
Vrsta praksePrezentacija
Sažetak praksePrezentacija sadrži jednostavne primjere i savjete koji upućuju na to kako pristupiti osobama sa određenim poteškoćama i preprekama u psihološkom i tjelesnom razvoju, a čija primjena utiče na njihovu samostalnost i integritet.
Oblast/uzrastInkluzija/Praksa je primjenjiva za sve uzrastne dobi.
Polazište za realizaciju prakseUtvrđena potreba za ukazivanje na poteškoće i prepreke u psihološkom i tjelesnom razvoju, sa kojima se u svom životu susreću određene osobe, a koje se sa osobama koje nemaju te teškoće line sasvim nepostojeće.
Ciljevi prakseInformisanje taxi prevoznika sa osnovnim karakteristikama osoba sa određenim teškoćama u psihološkom i tjelesnom razvoju i strategijama adekvatnog pristupanja
Doprinos u razvijanju svijesti o potrebama i empatije kada su u pitanju osobe sa određenim teškoćama u psihološkom i tjelesnom razvoju
Rezultat prakseČlanovi Udruženja “TUZLATAXI” Tuzla upoznati sa osnovnim karakteristikama, potrebema i strategijama adekvatnog pristupanja prema osobama sa određenim teškoćama u psihološkom i tjelesnom razvoju.
LiteraturaPriručnik za videće asistente osobama oštećenjem vida, Andrea Fejdetić, Zagreb 2015. godina
https://youtu.be/_SVuGcJQRxk
http://www.nurseseyes.com/440993448
https://javno-zdravlje.hr/kako-pristupiti-slijepoj-osobi-i-kako-ostvariti-kontakt
Referencewww.udtk.weebly.com
Facebook stranica: Udruženje diplomiranih defektologa TK – Cognita
O praksi

Je li ovaj članak bio od pomoći?

2
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *