Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Uticaj drame na razvoj integracije i socijalizacije učenika/ca sa poteškoćama u razvoju

Ime i prezimeJasmin Salkić
ŠkolaJU OŠ “Sjenjak” Tuzla
PozicijaDefektolog
Opšti podaci
Naziv prakseUticaj drame narazvoj integracije i socijalizacije učenika/ca sa poteškoćama u razvoju
Vrsta praksePlan radionice i radni materijal
Oblast/uzrastPraksa je provođena u oviru vannastavnih aktivnosti, na časovima odjeljenske zajednice i časovima Bosanskog jezika i književnosti/učenici i učenice do VI razreda osnovne škole.
SažetakPrimjena dramskog iskaza u praksi ima velikog uticaja na razvoj djeteta. Poboljšava kompetencije, utiče na habilitaciju i rehabilitaciju u punom smislu navedenih riječi. Kroz dramski iskaz omogućeno je ispoljavanje emocija, podsvjesnih radnji, što za cilj ima opservaciju ponašanja u ranom period . Pokazalo se da dramski iskaz ima veliki efekat kod realizacije programa koji omogućuju bolju adaptaciju, kao i da omogućuje prikazivanje sposobnosti svakog djeteta na zanimljiv i dinamičan način. Značaj drame ogleda se i u mogućnosti primjene kako individualnih tako i grupnih metoda izrađenih prema mjeri djeteta, uprskom njegovim zdravstvenim problemima, socijalnim i/ili psihofizičkim teškoćama.
PolazištePoložaj učenika/ca sa poteškoćama u razvoju, koji/e su unaprijed stigmatizirani/e i obolježeni/e, koji/e se vidno povlače unutar razreda i školske sredine, jer nisu upotpunosti prihvaćeni/e od strane vršnjaka i nastavnog osoblja.
CiljeviSocijalizirati i adaptirati učenike/ce sa poteškoćama u razrednu sredinu
Omogućiti priliku da učenici/e pokažu svoje sposobnosti, talente i nadarenosti kroz umjetnost.
RezultatiUčenici/e su razvili/e samopouzdanje i svijest o vlastitoj vrijednosti
Učenici/e su razvili/e su motivaciju i interes za učenjem.
Unaprijeđena kohezija unutar razredne zajednice među učenicima/ama.
Određeni učenici/e su uspješno upisali/e srednje škole gdje i dalje nižu uspjehe.
IshodiUčenik zna slušati, sarađivati i uputiti empatiju.
U kognitivnoj sferi učenik će moći uvježbati i zapamtiti kraći dijelove teksta i aktivno sudjelovati u skladu sa svojim mogućnostima.
Afektivna sfera obezbjeđuje aktivno učestvovanje i sudjelovanje, te će aktivno doprinjeti ciljanoj grupi. Psihomotorna sfera će biti zadovoljena jer učenik učestvuje u skladu sa svojim sposobnostima gdje su one posmatrane kao prednost.
Korelacija među nastavnim predmetimaProgram uspješno stvara pozitivnu klimu, razvija ličnost sa svim svojim pravcima koji pozitivno utiču na sve nastavne predmete, jer su motivisani za učenje i razvijaju interes za uspjeh.
Bosanski jezik i književnost: razvijanje osjećaja za medijsku kulturu, razvijanje vještine artikulacije kod učenika/ca, razvoj reproduktivnog znanja, razvoj pamćenja i zapamćivanja i čitalačkih sposobnosti.
Muzička kultura: razvijanje smisla za ritam, pjevanje i ples. Razvijanje pamćenja i zapamćivanja kraćih stihova i rima.
Dramska sekcija: razvijanje samopouzdanja kod učenika/ca sa teškoćama, te razvijanje i jačanje same inkluzije u redovnoj školi.
LiteraturaPriručnik za nastavnike od drugog do petog razreda, Parket.L.R, Unicef, 1999. Cambridge.
http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/Oklevetani%20vuk%20-%20radionica%20za%20SR.pdf
ReferencePraksa je promovisana u časopisu: ‘’Školske priče’’ na stranici Centra za obrazovne incijative Step by Step, gdje je nominirana za inovativne prakse od strane stručnog žirija.
O praksi

Je li ovaj članak bio od pomoći?

0
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *