Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

ČLANOVI/CE RADNIH GRUPA

Prilikom uspostavljanja Virtuelnog edukacijskog centra formalnog i neformalnog obrazovanja, tokom virtualnih susreta sa prosvjetnim radnicima/ama iz Bosne i Hercegovine, iskazana je potreba za postojanjem radnih grupa koje bi činili stručnjaci iz prakse. Uloga stručnjaka iz prakse bi bila da pregledaju pristigle materijale prije objave i dijeljenja u Virtuelnom edukacijskom centru formalnog i neformalnog obrazovanja.

Resurs za pripremu i realizaciju nastavne/školske prakse, obuhvate materijale poput:

 • nastavna priprema,
 • radni list,
 • opis iskustva iz prakse,
 • plan školskog razrednog/razvojnog projekta,
 • opis projektnih aktivnosti,
 • plan radionice,
 • praksa vannastavnih/vanškolskih aktivnosti,
 • publikacije, stručni radovi, akciona istraživanja, naučni radovi,
 • opis prakse/programi u saradnji sa roditeljima,
 • dokumentacija,
 • prezentacija,
 • video snimak/lekcija,
 • korisni likovi kao izvori za određene materijale…

U decembru 2020. godine, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je objavilo javni poziv za sve zainteresovane prosvjetne radnike/ce, odnosno predstavnike/ce obrazovnih institucija i ustanova iz Bosne i Hercegovine, da se prijave i budu dio radnih grupa.

Oformljene su radne grupe iz oblasti, odnosno nastavnih predmeta: razredne nastave, govorno-jezičkog područja, prirodnih nauka, stručnih saradnika/ca i stručnih predmeta.

Opis posla stručnjaka iz prakse, odnosno članova/ica radnih grupa, u okviru angažmana pri uspostavljanju Virtuelnog edukacijsog centra formalnog i neformalnog obrazovanja, je da pregledaju sve pristigle materijale prije objave sa sljedećih aspekata:

 • lektorske ispravnosti u skladu sa jezikom na kojem je materijal kreiran
 • usklađenost prema Nastavnom planu i programu (ukoliko je primjenjivo)
 • jasnoće u definisanim ciljevima i ishodima učenja (ukoliko je primjenjivo)
 • korelacije među nastavnim predmetima (ukoliko je primjenjivo).

RAZREDNA NASTAVA

Edita Mustafić, nastavnica razredne nastave

JU OŠ “Ostrožac”, Cazin

“Budućnost je u obrazovanju, a znanje je moć koja pokreće sve.”

“Smatram da je baza nastavnih materijala, kao resurs za pripremu i realizaciju nastvane/školske prakse u Virtuelnom edukacijskom centru formalnog i neformalnog obrazovanja bitna, jer omogućuje dostupnost nastavnih parski i informacija na jednom mjestu, potiče kreativnost, inovativnost te kulturupodržavanja, dijeljenja i uzajamnog učenja.”

Nasiha Mujčinović, nastavnica razredne nastave

JU OŠ “Humci”, Čelić

 

Lejla Kovačević, nastavnica razredne nastave

JU OŠ “Lukavac Grad”, Lukavac

 

“Obrazovanje je jedina valuta koja nikad ne gubi na vrijednosti.”

“Baza materijala je izuzetno važna, jer predstavlja banku ideja, a koja nastavnicima/ama uveliko olakšava svakodnevi rad sa učenicima/ama. Sve je na jednom mjestu, pregledno i lako dostupno. Ponekad je dovoljno imati samo malu smjernicu da svoju ideju i znanje nastavnik/ca uobliči i prezentuje učenicima/ama. Jednom riječju ova baza je motivacija.”

GOVORNO-JEZIČKO PODRUČJE

 

Azra Ušanović, nastavnica Bosanskog jezika i književnosti

JU OŠ “Kreka”, Tuzla

 

“Čovjek uči dok je živ, dok dijeli saznanja otvara nove mogućnosti i iskustveno bogatstvo koje samo dobro donosi. Imati iskustva i ideje sabrane na jednome mjestu za mene je naprosto san svakog profesionalca.”

Lucija Mikulić, nastavnica Hrvatskog jezika i književnosti

Trenutna pozicija: ravnateljica škole

JU OŠ “Marko Marulić”, Ljubuški

Dijana Mikulić, nastavnica Hrvatskog jezika i književnosti

JU OŠ “Marko Marulić”, Ljubuški

Davor Tarade, nastavnik Engleskog jezika i književnosti

JU OŠ “Kreka”, Tuzla

mr.sc. Jasmina Stuhli, nastavnica Engleskog jezika i književnosti

JU OŠ “Kiseljak”, Tuzla

PRIRODNO-NAUČNO PODRUČJE

 

Lejla Hujdur, profesorica matematike

JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo

“Kao profesorica matematike, sa višegodišnjim iskustvom rada u školi, mnogo puta sam se uvjerila da su nastavnici/ce jedni drugima najveća podrška. Iz tog razloga, sa velikim zadovoljstvom, dajem svoj skromni doprinos da ova naša zajednica postane i ostane inspirativno i motivirajuće mjesto susreta svih nastavnika/ca željnih pozitivnih promjena u svojim učionicama.”

Elvira Huskić Hadžić, profesorica hemije

JU MS Saobraćajna škola, Tuzla

“Nijedno živo biće ne može se oduprijeti učenju, a čak i oni najnezainteresovaniji imaju svoju sferu interesovanja koja ih fascinira. Moj zadatak je da otkrijem šta ih interesuje.”

“Baza nudi posebno kvalitetne i značajne primjere dobre prakse. Ako ih iskoristite za učenje mogu postati uspješne priče. Usudite se i probajte!”

 

Elma Macić, profesorica fizike

JU Srednja medicinska škola Jezero, Sarajevo

 

“Obrazovanje, to je ono što ostane nakon što zaboravite sve što ste naučili u školi.”

(Albert Ajnštajn)

 

mr.sc. Belmana Trivunić, nastavnica geografije

JU OŠ “Harmani I”, Bihać

 

Besim Muminović, profesor matematike i fizike

JU Mješovita srednja škola Teočak

 

Edim Hajdarbegović, nastavnik matematike

JU OŠ “Kiseljak” i JU OŠ “Jala”, Tuzla

STRUČNI/E SARADNICI/E

mr.sc.Fata Zilić, defektolog u nastavi

JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju”, Tuzla

 

Amela Kukuruzović, pedagogica

JU OŠ “Kiseljak” Tuzla

 
“Cjeloživotno učenje, rad na sebi, izlazak iz zone komofora, umrežavanje sa potencijalnim partnerima, okružiti se sa ljudima koji dijele iste poglede na posao… je moja misija kao prosvjetne radnice.” 
 
“Za mene, Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformlanog obrazovanja predstavlja priliku da naš rad neko vidi, iskoristi kao primjer u praksi, zatim jačanje ličnih kompetencija, stvaranje baze radnih materijala dostupne svima.”

 

Alisa Omerčević, defektolog

JU OŠ “Kreka” Tuzla

 

Ja sam defektolog-oligofrenolog. Tu nema magije. Ne hodam po vodi. Ne razdvajamo more. Ja samo volim djecu” M.C. 

“Zašto je baza bitna? Razmjena iskustva je vrijedna spona koja je neophodna prosvjetnom/noj radniku/ici da postiže još bolje rezultate u svom radu.”

 

Lejla Mehanović, pedagogica

JU Mješovita srednja škola Živinice

STRUČNI PREDMETI

 

Hazim Aljić, profesor stručne grupe predmeta

JU Mješovita srednja škola Živinice

 

Besida Muminović, profesorica ekonomske grupe predmeta

JU Mješovita srednja škola Teočak