Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Šta je MIOS Tuzla?

Međunarodno udruženje „Interaktive otvorene škole“ (MIOS) osnovano je kao nevladina organizacija koja promoviše otvoreno obrazovanje u zajednici te u radu sa školama pokušava dati doprinos u razvoju i jačanju otvorenih škola. Od samog starta realizira projekte za razvoj otvorenih škola u zajednici kako u Tuzli (BiH) tako i u Osijeku (Hrvatska) i Novom Sadu (Srbija) uvažavajući zahtjeve obrazovnih reformi u tri države ali i savremenih tokova obrazovanja.

U svakom slučaju, više detalja i informacija možete pročitati na web stranici Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” Tuzla: www.ioskole.net.