Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

MIOS Tuzla

O Međunarodnom udruženju “Interaktivne otvorene škole”

Od 2004. godine Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) neizostavno je ime među mnogim školama u tuzlanskoj regiji, Osijeku i Novom Sadu. Te godine pokrenut je projekt „Razvoj interaktivnih otvorenih škola“ u kojem je učestvovalo 12 škola iz TK, Osijeka i Novog Sada, koji je rezultirao osnivanjem MIOS –a. Godinama, zajedno sa školama, MIOS uspješno radi na razvoju otvorenih škola naglašavajući stalno da su učenici ključni akteri procesa transformacije škole u otvorenu školu u zajednici.

Udruženje s ponosom ističe da je kroz rad sa školskim razvojnim timovima i nastavnicima podržao projekte u kojima je učestvovalo više hiljada učenika, a taj se broj povećava svake školske godine. Rezultat njihovog rada je raznolik, zavisno od toga šta su prepoznali kao potrebu u vlastitoj lokalnoj zajednici.  Učenici su istraživali tradiciju kraja u kojem žive, istraživali so, kreirali slovaricu za djecu predškolskog uzrasta, renovirali društveni centar za nastavni proces, istraživali stećke, čistili korita rijeke, pravili kante za smeće,  saobraćajne znakove, organizovali radionice za nezaposlene,  radili na prevenciji vršnjačkog nasilja itd. Pritom su učenici s nastavnicima i profesorima uspjeli uspostaviti saradnju sa lokalnim zajednicama, koje su s djecom zajedno radile na projektima korisnim za zajednicu.

Mnogi prosvjetni radnici prošli su kroz stručna usvaršavanja MIOS –a gdje su se upoznali s novim nastavnim metodama, inovacijama u povezivanju nastavnog procesa sa zajednicom kao resursom za učenje, a koje su primjenjivali u svom radu, što i jeste jedan od prioriteta u radu MIOS–a. Udruženje radi kao mreža i želi podržati razvoj otvorenih škola koristeći metode interaktivnog učenja, pružiti profesionalne treninge o novim metodama podučavanja i učenja, promovisati demokratski razvoj i implementiranje standarda otvorenih škola u zajednici kao alata za razvoj škola.

Svoj rad Međunarodno udruženje „Interaktivne škole“ temelji na uzajamnom razumijevanju i dijalogu među različitim regionima, državama i kulturama, gdje MIOS različitosti shvata kao priliku za stvaranje napretka. Vrijednosti na kojima se temelji, Udruženje promoviše zajedno sa globalnom porodicom organizacija koje grade otvorene škole  u zajednici u raznim dijelovima svijeta – od jugostične i centralne Evrope, preko Rusije, centralne Azije, južnog dijela Afrike, te s partnerima iz Ukrajine, Kanade, Velike Britanije, Moldavije, Rusije, Armenije, Češke, Kazahstana, Bugarske, Mongolije i Poljske s kojima sarađuje na pitanjima razvoja škola u zajednici.

MIOS je potpisao Etički kodeks za organizacije civilnog društva u BiH koji je potpisan između civilnog društva i Vijeća ministara BiH.

Shodno tome, ovdje možete pročitati Etički kodeks

MIOS takođe pripada jednoj od nevladinih organizacija potpisinica Sporazuma između NVO i Vijeća ministara BiH. Ovdje možete pogledati listu nevladinih organizacija potpisnica Sporazuma.

Ciljevi

  • Unapređenje razvoja otvorenih škola vodeći se principima otvorenosti, tolerancije i inovacija.
  • Unapređenje procesa učenja i podučavanja u kojima će se djeca učiti kreativnosti, komunikaciji, graditi interes za demokratsko življenje, uključivanje u zajednicu i aktivna demokratska participacija roditelja i lokalne zajednice.
  • MIOS profilirati kao agenciju za razvoj otvorenih škola i stručno usavršavanje nastavnika.

Ovdje možete pročitati Statut MIOS-a