Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Ponavljanje – pisanje upravnog i neupravnog govora

Ime i prezimeAzra Ušanović
PozicijaNastavnica B/H/S jezika i književnosti
ŠkolaJU OŠ “Kreka” Tuzla
Opšti podaci
Vrsta prakseNastavna priprema kroz dva školska časa
PolazištePisanje kao forma izražavanja za učenike/ce osnovne škole često predstavlja poteškoću. Koristiti se različitim oblicima kazivanja uz naraciju i deskripciju upotreba dijaloške forme je često nedostatna. Planom i programom rada temeljna znanja o navedenom obliku izražavanja i načinima pisanja planirana su u programu za peti razred i u narednim programima izuzev nastavnih jedinica iz oblasti kulture izražavanja nije posebno navođena niti se ponavlja.
Cilj prakseCilj ovakve prezentacije bio je prevashodno da se nastavna jedinica ponovi i učenicima/ama pruži uvid u kvalitativno bogatstvo rečenica pisanih oblikom upravnog govora bilo koje od tri moguće verzije.  Sljedeći cilj bio je da se učenicima/ama pojača samopouzdanje u češćoj upotrebi i pisanju rečenica u upravnom govoru.
Očekivani rezultat prakseOpćeobrazovni i općekulturološki cilj: jačanje samopouzdanja i ljubavi prema maternjem jeziku i njegovom bogatstvu izricanja.
Ishodi učenjaProcjenjuje način oblikovanja sadržaja i stila teksta s vlastite tačke gledišta, kao i usmeno slušanje.
Prilagođava govor različitim kontekstima i komunikacijskim zadacima.
Literatura1. Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezi, srpski jezik definirana na ishodima učenja.
2. Hadžihajdić, Sanja, Arnaut,Alica (2016) Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Sarajevo
O praksi

Je li ovaj članak bio od pomoći?

1
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *