Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

JEDNOSTAVNE A DJELOTVORNE TEHNIKE UČENJA

Djeca najdjelotvornije uče ako su opuštena i ako im je pritom zabavno i zanimljivo. Poticajne (motivacijske) tehnike pomažu djeci pri koncentraciji, zadržavanju pažnje i učenju. Poticaji mogu biti raznoliki, a svima je za cilj da dijete učenje ne doživljava kao dosadno i nepotrebno. Pri korištenju poticajnih tehnika, uvijek treba imati na umu interese i mogućnosti svakog pojedinog djeteta.

  • Opuštanje uz muziku i disanje

Priprema na učenje uključuje opuštanje. Opustiti se možemo slušajući omiljenu muziku koja motivira mozak i pravilnim disanjem, koje opskrbljuje tijelo kisikom, poboljšava cirkulaciju i otklanja stres. Potrebno je što više provjetriti prostorije u kojima boravimo, kako ne bismo udisali ustajali zrak.

  • Koncentracija

Tehnike koncentracije i uživljavanja potiču bolje raspoloženje. One pomažu da se osjeti određeni trenutak i izraze vlastite misli i osjećaji. Opet uz pomoć pravilnog disanja, osjećamo trenutak u kojemu raste smirenost koja sa svakim izdahom, odnosi napetost.

  • Vizualizacija

Učenik treba zamisliti ono što se od njega traži, npr. da uči određeno gradivo, ali da mu je pritom zanimljivo i da se odlično osjeća. Ovaj način dovodi do pozitivnog okruženja, neophodnog za kvalitetno učenje i pamćenje.

  • Tehnike koje uključuju kretanje

Uz opuštajuće tehnike, postoje i tehnike koje uključuju kretanje. Takve tehnike pomažu da dijete svoju energiju djelomično usmjeri na pokrete kako bi mu bilo zanimljivije. Na primjer, prilikom ponavljanja gradiva, učenik za tačan odgovor podiže lijevu ruku, a za netačan desnu. Ili, kad dođe do tačnog odgovora ili rješenja, može ustati, a kod netačnog ostati sjediti. Tako se dijete u isto vrijeme kreće i razmišlja, što naročito može odgovarati djeci s povećanom potrebom za aktivnošću.

  • Poticajne igre

Uz poticajne igre, djeca postaju zainteresirana i nemaju osjećaj da nešto moraju izvršiti.

Dijete zapisuje svoje ciljeve i označuje one koje je ostvarilo.

Dijete samo smišlja zadatke koje će rješavati (za sastavljanje pitanja će trebati ponoviti gradivo, a dijete je ujedno uključeno u proces odabira).

Naučeno gradivo se može prezentirati kroz crtež, pri čemu se vježba govorno i likovno izražavanje.

Zadaci uobličeni u zagonetke, ispunjaljke, križaljke, skrivalice, asocijacije i kvizove, na zabavan će način pomoći djetetu pri usvajanju određenih pojmova i termina.

Igra opisivanja pojmova – neko opisuje određeni pojam bez da kaže njegov naziv, a dijete treba pogoditi o kojem je pojmu riječ.

Zvučni zapisi (npr. muzika različitih država), boje, slike i sl. na određenu temu, mogu dodatno zainteresirati dijete za gradivo.

Zanimljive anegdote, metafore ili citati, činjenice čine zabavnima i pomažu djetetu u povezivanju gradiva.

Više:

Metoda ključnih riječi – s obzirom da ljudi informacije i pojmove s kojima se susreću pamte na različite načine, postoji i nekoliko vrsta tehnika za pamćenje. Najpoznatija je metoda ključnih riječi. Najvažnije prilikom primjene te metode je da nas informacije koje želimo zapamtiti, asociraju na nešto poznato i nama blisko. Nakon što smo informaciju koju želimo zapamtiti povezali, sljedeći korak je da ta dva pojma zamislimo zajedno.

Mentalne mape – slikoviti prikaz nekog nastavnog sadržaja, odnosno bitnih pojmova i događaja koji služi kao podsjetnik. Taj prikaz sadržava riječi, sličice i rečenice. 

Najbolje je početi od sredine, crtežom koji će karakterizirati temu, a oko nje se zrakasto šire ostali dijelovi, i to na način da zajedno čine cjelinu na kojoj se radi. Pritom se koriste razne veličine i vrste slova te ih se dodatno označava bojama. Određuju se ključne riječi i svaka se zapisuje zasebno. Najvažniji djelovi se dodatno pojačavaju asocijacijama. 

Brzo čitanje – jedna od odličnih metoda učenja je metoda brzog čitanja za djecu. Brzo čitanje objedinjuje rad obje polovine mozga, čime se zadržava pažnja. Ova metoda djeci daje osjećaj sigurnosti i samopouzdanja, što im olakšava daljnje učenje. Na seminarima brzog čitanja, djeca uče kako usvojiti i strukturirati znanje na nov i individualno prilagođen način. 

IZVOR: JEDNOSTAVNE A DJELOTVORNE TEHNIKE UČENJA (pcskolarac.info)

0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *