Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Održan XVI obrazovni forum: “Kako škole doprinose u prevenciji štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca”

U četvrtak, 10. juna 2021. godine, online, putem Zoom aplikacije, Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla je organizovalo XVI po redu obrazovni forum. Tema koja je aktualizirana tokom obrazovnog foruma je bila: „Kako škole doprinose u prevenciji štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca“.


Tokom XVI obrazovnog foruma razgovaralo se sa aspekta struke i školskim praksama koje doprinose prevenciji.


Ciljevi XVI obrazovnog foruma su bili:
• Doprinijeti osvještavanju učenika/ca, nastavnika/ca i roditelja o mitovima i zabludama konzumacije nargile, kao i o zdravstvenom posljedicama konzumacije;
• Omogućiti razmjenu iskustava i rezultata iz prakse u okviru tematike prevencije zloupotrebe i konzumacije nargile među učenicima/ama primjenom metode projektne nastave;
Učesnici/e, ukupno 35 osoba, XVI obrazovnog foruma su bili/e prosvjetni/e radnici/e iz osnovnih i srednjih škola sa područija BiH, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo TK, predstavnici/e obrazovnih institucija i učenici/e osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.


Prof.dr. Maida Mulić je predstavila zabrinjavajuće činjenice sa aspekta posljedica konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca.
„Registruje se porast učestalosti upotrebe nargile kod djece školskog uzrasta i studenata. Rano adolescentno doba (12-15 g.), je početak konzumiranja duhana sa tendencom pomicanja prema ranijem dobu života (11-13 g.)“, kazala je prof.dr. Mulić.


Prof. dr. Mulić je istakla: „Dugotrajnom konzumacijom nargile, razvija se psihička ovisnost, a prestanak djelovanja supstance izaziva različite simptome, kao što su glavobolja, pomanjkanje koncentracije i pažnje, napetost koja može preći u agresivnost, neraspoloženje koje može ići do depresivnih reakcija, te gubitak volje i smanjenje opće funkcionalnosti. PUŠENJE NARGILE NIJE SIGURNA ALTERNATIVA PUŠENJU CIGARETA!“


Kao mjesta sigurnog okruženja, uloge porodice i škole su ključne za doprinos u rastu, razvoju i osnaživanju djece i mladih, da u momentima iskušenja mogu reći „NE“ .


Predstavnici/e iz ukupno 6 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona (JU Mješovita srednja škola Živinice, JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, JU OŠ „Miladije“ Tuzla, JU OŠ „Brčanska Malta Tuzla“ i JU OŠ „Tinja“ Srebrenik“) su prezentirali/e praksu prevencije koju su, u okviru nastavnog plana i programa časova odjeljenske zajednice, provodili u redovnom nastavnom procesu.


Kroz prezentacije školskih praksi, istaknut je doprinos u podizanju nivoa samopouzdanja kod učenika/ca, promjeni stava kod učenika/ca, produbljivanju teme, zatim ostvarenju ishoda učenja kod učenika/ca kroz međupredmetnu korelaciju tokom realizacije aktivnosti prevencije, u unaprijeđenju saradnje sa lokalnom zajednicom, kao i u postignućima na školskim takmičenjima sa navedenom temom.
Za više detalja, snimak XVI obrazovnog foruma možete pogledati na YouTube kanalu MIOS-a Tuzla, ili klikom na SNIMAK XVI OBRAZOVNOG FORMA.

XVI obrazovni forum je završna aktivnost projekta „Prvenecija zloupotrebe i konzumacije nargile među učenicima/ama škola TK“.
Implementator projekta je Međunarodno udruženje ‘Interaktivne otvorene škole’ Tuzla, a provodi ga u saradnji sa JU Mješovita srednja škola Živinice, JU Mješovita srednja škola Tuzla, JU MS Hemijska škola Tuzla, JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla, JU OŠ „Grivice“ Banovići, JU OŠ Živinice Gornje, JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla, JU OŠ „Humci“, JU Prva osnovna škola, Srebrenik, JU Prva osnovna škola, Živinice, JU OŠ „Tinja“, JU OŠ „Treštenica“, JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, JU OŠ „Miladije“, Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i JU Centar za prevenciju ovisnosti o psihoaktivnim supstancama, Smoluća.


Projekat je finansijski podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH.

0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *