Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Čistač obuće, Ranko Pavlović

Ime i prezimeMelika Suljagić
PozicijaNastavnica bosanskog jezika i književnosti
ŠkolaJU OŠ “Teočak” Teočak
Opšti podaci
Naziv prakseČistač obuće, Ranko Pavlović
Vrsta prakseNastavna priprema za tri časa obrate teksta: Čistač obuće, Ranko Pavlović
Uzrast učenika/caVII razred
Polazište za praksu – Nastavni plan i program
– Iskustvo: Realizacijom tri uvezana časa na temu književnog teksta “Čistač obuće”, R.Pavlovića uvidjela sam da učenici/e primjenom određenih strategija /tehnika čitanja, usmenog izražavanja i pisanja bivaju opušteniji, spremniji za saradnju u grupi, aktivniji, originalniji i otvoreniji prema pisanoj riječi, kao i samoj nastavi književnosti i jezika.
CiljeviCilj časa čitanja:
učenici/e samostalno analiziraju tekst i argumentuju analizu dijelovima teksta i donose vlastite zaključke.
Cilj časa usmenog izražavanja i slušanja:
učenici/e učestvuju u nizu razgovora i saradnji s različitim sagovornicima o temama na nivou razreda, nadogradnji na idejama drugih i jasnom izražavanju vlastitih shvatanja.
Cilj časa pisanja:
učenici/e pišu jasne i smislene radove u kojima su sadržaj, organizacija i stil primjereni uzrastu učenika VII razreda.
Dodatno:
cilj časova je bio da se kod učenika/ca potakne empatija, promišljanje o drugome kao i iznalaženje mogućih rješenja za neku od teških životnih situacija u kojoj se neko nalazi.
IshodiČas čitanja: Učenici/e samostalno analiziraju tekst i argumentuju analizu dijelovima teksta te donose zaključke.
Čas usmenog izražavanja i slušanja: učenici/e učestvuju efikasno u nizu razgovora i saradnji (jedan na jedan, u grupama, predvođen nastavnikom) s različitim sagovornicima o temama na nivou razreda, nadogradnji na idejama drugih i jasnom izražavanju vlastitih ideja.
Čas pisanja: učenici/e pišu jasne i smislene radove u kojima su sadržaj, organizacija i stil primjereni zadatku, svrsi i publici.
Korelacija među nastavnim predmetimaMeđupredmetna korelacija : književnost i građansko obrazovanje.
Međupodručna korelacija: književnost i kultura izražavanja.
Dodatna napomenaPrema ovim nastavnim pripremama uspješno su realizovana tri uvezana časa u VII razredu JU Osnovna škola “Teočak”.
Literatura1. Verlašević, Azra, Alić, Vesna (2010) Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole, NAM, Tuzla
2. Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisan na osnovu ishoda učenja (2013) Mostar
O praksi

Je li ovaj članak bio od pomoći?

-10
Related Articles
0 Komentara

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *